Kurs

Jeg tilbyr helgekursene Sjamanreise og Lag din egen sjamanstav.
Jeg tilbyr også langsgående kurs med ulike overordnede tema.

Sjamanreise:
Kurset rommer opplevelsesdager med sjamanistiske trommereiser, naturvandring i vakker natur, meditasjoner og seremonier.

Lag din egen Sjamanstav:
Jeg er utdannet lektor i forming. En av mine fritidssysler er å lage sjamanstaver. På kurset vil jeg dele av min erfaring, veilede deg og inspirere deg i skapelsen av din egen sjamanstav. Vi avslutter kurset med en innvielsesseremoni, der kraften i stavene aktiveres. Kanskje får vi lyst til å gjøre en stille reise med staven inn mellom verdenene.

Langsgående kurs: Vi arbeider i en lukket gruppe over x antall samlinger, med et overordnet tema. Det at det er de samme deltakerne hver gang, gjør at man blir bedre kjent. Det gir trygghet, man slapper bedre av, og åpner mer opp, noe som gir mulighet for at det kan skje mer under trommereisene.
Overordnet tema kan for eksempel være Underverdenen, Midtverdenen, Oververdenen, Kraftdyr og elementene, Fire mytereiser, Sårbarheten, Hjertereiser

Ta gjerne kontakt om du ønsker at jeg skal komme og holde kurs.