Healing

Healing er metoder for å åpne opp for at energienflyten i kroppen kan være så fri og uhemmet som mulig. Sjamanistisk healing omfatter metoder som trommereiser, stille reiser, ekstraksjon, sjelehenting, fjernhealing, husrens m.m.

Når energien vår sirkulerer fritt fungerer kroppen optimalt, vi føler oss sterke, vitale og sunne. Når energiene låser seg eller kommer i ubalanse, kan kroppslige tilstander etterhvert fremtre. Vi antar at de fleste, om ikke alle sykdommer og symptomer har nær sammenheng med vårt tanke- og følelsesliv og vårt livsmønster. Det vi kaller sykdom kan sees eller føles i auraen som blokkeringer som hindrer eller forstyrrer energisirkulasjonen.

Healere har evnen til å sanse disse energiforstyrrelsene, og lede energi til disse områdene for å åpne opp igjen for energistrømmen. Når energisystemet er i harmoni, vil den fysiske kroppen bringes i naturlig balanse igjen. Healing kan ikke bare virke legende ved kroppslige tilstander, men på hele vår bevissthet.

Den ideelle form for helbredelse er når det skjer en healing på det indre plan, når vi føler at der hvor det før var uro og smerte er noe blitt leget. Vi er da kommet et steg nærmere oss selv, og som en følge av dette har vi også nådd en større grad av fysisk helse og velvære.