Etikk

Medlemmer av Norske Rosenterapeuters Forening skal:

 1. drive sin virksomhet med omtanke og respekt for de som søker hjelp. Dette gjelder blant annet klientens livssyn, integritet og selvbestemmelsesrett
 2. på forhånd informere klienten om behandlingens karakter, tidsbruk og kostnad. Redegjøre for sin taushetsplikt, dokumentasjonsplikt (i.h.h.t. vedtektene) og opplyse om våre etiske regler
 3. innhente aksept fra klienten hvis man utøver en annen metode enn Rosenmetoden i en behandlingstime
 4. kun gi behandling på forespørsel fra klient
 5. informere klienten om at behandling med Rosenmetoden ikke erstatter kvalifisert medisinsk behandling
 6. ikke gi løfte om lindring eller helbredelse, eller markedsføre seg på en måte som kan villede
 7. ikke stille medisinske diagnoser eller gi råd om medikamenter eller andre behandlingsformer hvor en ikke har kompetanse
 8. formidle respekt for klientens valg m.h.t. andre behandlingsmetoder og terapeuter, og ha personlig ansvar for det en sier og gjør
 9. ikke misbruke sin stilling som terapeut ved å utnytte klientens tillit, hverken økonomisk, seksuelt, eller på andre måter
 10. ivareta taushetsplikten om alle opplysninger en får under utøvelse av sin virksomhet. I nødstilfeller kan opplysninger føres videre for å forebygge vesentlig fare for liv eller alvorlig skade på noens helse
 11. sørge for å være fysisk og psykisk skikket til å gi behandlinger i Rosenmetoden
 12. ikke opptre på en måte som setter NRF eller Rosenmetoden i vanry