Etikk

Medlemmer av DNH skal:

 • drive sin virksomhet på en faglig forsvarlig måte, med omtanke og respekt for dem som søker hjelp
 • kun gi behandling på forespørsel fra klient eller dennes foresatte
 • informere klienten om at healing ikke erstatter kvalifisert medisinsk behandling
 • ikke gi løfte om lindring eller helbredelse
 • ikke stille medisinske diagnoser eller gi råd om medikamenter eller andre behandlingsformer hvor en ikke har kompetanse
 • formidle respekt for klientens valg m.h.t. andre behandlingsmetoder og terapeuter
 • ha personlig ansvar for hva en gjør og sier under behandling
 • vise respekt for klientens trossystem
 • ivareta taushetsplikt om alle opplysninger en får under utøvelse av sin virksomhet
 • sørge for at de er fysisk og psykisk skikket til å drive healingvirksomhet
 • opptre realistisk og med omtanke for klientene i spørsmål om honorarer og pengegaver
 • på forhånd informere klienten om behandlingens karakter, tidsbruk og kostnader
 • ikke opptre på en måte som setter DNH eller healere som gruppe i vanry

Medlemmer av NRF skal:

 1. drive sin virksomhet med omtanke og respekt for de som søker hjelp. Dette gjelder blant annet klientens livssyn, integritet og selvbestemmelsesrett
 2. på forhånd informere klienten om behandlingens karakter, tidsbruk og kostnad. Redegjøre for sin taushetsplikt, dokumentasjonsplikt (i.h.h.t. vedtektene) og opplyse om våre etiske regler
 3. innhente aksept fra klienten hvis man utøver en annen metode enn Rosenmetoden i en behandlingstime
 4. kun gi behandling på forespørsel fra klient
 5. informere klienten om at behandling med Rosenmetoden ikke erstatter kvalifisert medisinsk behandling
 6. ikke gi løfte om lindring eller helbredelse, eller markedsføre seg på en måte som kan villede
 7. ikke stille medisinske diagnoser eller gi råd om medikamenter eller andre behandlingsformer hvor en ikke har kompetanse
 8. formidle respekt for klientens valg m.h.t. andre behandlingsmetoder og terapeuter, og ha personlig ansvar for det en sier og gjør
 9. ikke misbruke sin stilling som terapeut ved å utnytte klientens tillit, hverken økonomisk, seksuelt, eller på andre måter
 10. ivareta taushetsplikten om alle opplysninger en får under utøvelse av sin virksomhet. I nødstilfeller kan opplysninger føres videre for å forebygge vesentlig fare for liv eller alvorlig skade på noens helse
 11. sørge for å være fysisk og psykisk skikket til å gi behandlinger i Rosenmetoden
 12. ikke opptre på en måte som setter NRF eller Rosenmetoden i vanry