AuraTransformasjon™

AuraTransformasjon™ er en permanent bevissthetsutvidelse, som kobler deg opp til den Nye Tidens Energier, den frekvensen som barna, først og fremst, bringer inn med det bevissthetsskiftet som skjer på jorda i disse tider.

Kort beskrevet forener AuraTransformasjonen en persons intuisjon og handlekraft, noe som forsterker den personlige utstråling og gjennomslagskraft, man lar seg ikke lenger så lett stoppe av større eller mindre motstand fra omverdenen. Det åpnes for mer livsglede og man lar seg ikke lenger diktere av en skjult dagsorden som man ikke selv kan stå inne for. Man blir også bedre i stand til å definere seg selv som menneske samt til å markere sine grenser i forhold til omverdenen.

Under en AuraTransformasjon™ blir åndsenergien samlet og oppgradert med de nye sterke indigo- og krystall-energiene før den blir koplet direkte til kroppen via det sterkt beskyttende balanselegemet. Derfor blir det mye lettere å leve et liv i kontakt med kjernen i seg selv og den man er i den reneste form.
En AuraTransformasjon™ er ikke noe man forsøker bare for å prøve hva det er for noe, siden det ikke er angrerett når man først er transformert. Bevissthetsutvidelsen forplikter, så AuraTransformasjon™ er for psykisk friske mennesker som vil noe mer med livet sitt.

En AuraTransformasjon™ utføres av en Auraformidler™ som i motsetning til flertallet av healere arbeider med balanseenergi fremfor å arbeide med rent lys. Klienten får balanse i auraen og utstrålingen samt dypt i sitt indre – en balanse som ikke kan forklares med ord, den skal simpelthen føles!   

Les mer: www.auratransformation.com

Før du får utført en AuraTransformasjon™ skal du ha forberedt deg til det ved å lese boken: ‘Balanse på alle plan med krystall og indigoenergien’ av Anni Sennov.

Eventuelt kan du GRATIS laste ned HER: Introducing AuraTransformation™, Consciousness Expantion & The New Time Energies, by Anni & Carsten Sennov with Partners.