Rosenmetoden

Rosenmetoden er en mild berøringsmetode, som virker avspennende og gir velvære. Metoden er dyptvirkende, og kan virke forløsende på følelser som sitter i kroppen, som av en eller annen grunn, ikke har fått komme til uttrykk.

Å søke kontroll over følelsene kan være en måte å overleve på. Over tid kan dette føre til kroniske muskelspenninger, smerter og begrenset pust, i tillegg til en avstand til vårt sanne selv.

Rosenterapeuten benytter berøring og ord for å vekke klientens undring og tilstedeværelse i egen kropp. Med hender og tilstedeværelse observerer og lytter terapeuten til kroppen og dens signaler. Spenninger kontaktes på en myk, dyp og direkte måte, og respons og endring i klientens kropp følges med oppmerksomhet.

Når vi får støtte til å åpne opp for, gjenkjenne og akseptere alle følelser, kan dyp avspenning skje. Pusten kan utvide seg, muskelsmerter kan avta og gamle mønstre kan bli bevisst. Når vi selv blir klar over hva vi har måttet holde tilbake og våger å gi slipp på muskelspenninger kan endringer skje, og vi får frihet til å velge nye veier.

 

 

Rosenterapeut MNRF